Ik ben geen snelschrijver, zoals Johan Klein Haneveld, en bovendien nog bezig met de roman, maar nu zijn er dan toch weer twee korte verhalen van mijn hand verschenen. De eerste wederom in ‘Fantastische Vertellingen’, de tweede in het jaarboek Ganymedes 22 van dezelfde uitgevers.

De illustraties in het eerste verhaal, Het laatste oordeel, zijn gemaakt door Peter Erhardt. De afbeeldingen kloppen goed met wat ik in mijn hoofd had, het is erg fijn als een illustrator goed aanvoelt wat je als schrijver bedoeld hebt. Bij het tweede verhaal, De laatste post, zijn geen afbeeldingen toegevoegd, wat standaard is voor de verhalen in Ganymedes.

Aan de titels van de verhalen is al te zien dat ze verwant aan elkaar zijn, al is de eerste meer bedoeld als grapje en de tweede als serieus verhaal. Het mag bekend zijn dat de mensen er een potje van hebben gemaakt, de aarde verworden tot een verstoord en vervuild systeem, en dat zal toch eens afgelopen (moeten) zijn. In het eerste verhaal doet een kracht van buitenaf dat, in het tweede verhaal lijkt de mens simpelweg te verdwijnen (of gaat de mens op in de natuur, waar het eigenlijk toch deel van uitmaakt? Of… ik laat het graag over aan het oordeel van de lezer).

Beide verhalen zijn niet gratis te lezen en ook niet online of in e-formaat, maar de koper van het magazine en/of het jaarboek zal zeker geen spijt krijgen, omdat er naast mijn bijdragen ook genoeg andere waardevolle bijdragen in staan binnen en over het fantastische genre.

Zie de publicatiepagina voor meer informatie.